Nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam là ai?

Câu hỏi: Nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam là ai?

Trả lời:

Bà là Nguyễn Thị Duệ – người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đỗ tiến sĩ trong thời đại phong kiến nước nhà, được người dân ca tụng là “Bà Chúa Sao Sa”.