Người phụ nữ đầu tiên nhận huân chương sao vàng là ai?

Câu hỏi: Người phụ nữ đầu tiên nhận huân chương sao vàng là ai?

Trả lời:

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng đó là bà Nguyễn Thị Thập – người phụ nữ kiên cường của mảnh đất thành đồng Tổ quốc, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến trọn vẹn cả đời mình vì sự nghiệp cách mạng.