Trang chủ / GDCD / Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

Câu hỏi: Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

A. Nhân dân trong khu dân cư
B. Người Việt Nam ở nước ngoài
C. Tổ học tập
D. Trường học

Đáp án C.

Tổ học tập không phải là một cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …