Trong nguyên phân, tế bào thực vật phân chia chất tế bào bằng cách

Câu hỏi: Trong nguyên phân, tế bào thực vật phân chia chất tế bào bằng cách

A. Tạo vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo

B. Kéo dài màng tế bào

C. Thắt màng tế bào lại ở giữa tế bào

D. Cả A, B, C

Đáp án A.

Vì tế bào thực vật có vách xellulozơ nên không thể tạo các rãnh phân cắt. Vách tế bào sẽ phát triển vào bên trong tế bào cho đến khi hai mép gặp nhau và tách biệt hoàn toàn thành hai tế bào con.