Trang chủ / Tag Archives: văn học dân gian

Tag Archives: văn học dân gian

Về phương diện hình thức văn học dân gian

Câu hỏi: Về phương diện hình thức văn học dân gian A. có cách phản ánh hiện thực một cách kì ảo. B. thường có nhiều dị bản. C. là tiếng nói chung của một cộng đồng. D. thường có …

Xem thêm

Vì sao văn học dân gian có tính tập thể

Câu hỏi: Vì sao văn học dân gian có tính tập thể? Trả lời: Tính tập thể của văn học dân gian biểu hiện mối quan hệ phụ thuộc của văn học dân gian vào môi trường sinh hoạt. Tính …

Xem thêm