Tag: Đại học Apollos Hoa Kỳ

Đại học Apollos Hoa Kỳ trao bằng giáo sư danh dự cho bà Nguyễn Phương Hằng
Tin tức

Đại học Apollos Hoa Kỳ trao bằng giáo sư danh dự cho bà Nguyễn Phương Hằng

Đại học Apollos Hoa Kỳ (Apollos University) là một trường đại học tư thục theo hình thức đào tạo từ xa được công nhận tại Hoa Kỳ. Đại học Apollos Hoa Kỳ có trụ sở chính tại tiểu bang Montana, trường cung cấp các chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân và Cao đẳng về các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý Doanh nghiệp và Công nghệ Thông tin. Các chương trình của Đại học Apollos được cung cấp trên toàn thế giới thông qua phương thức học trực tuyến và từ xa. Trường có sinh viên ở khắp Hoa Kỳ và Canada, cũng như ở Châu Phi, Châu Á, Châu Âu và Trung Đông. Các chương trình của Đại học Apollos Hoa Kỳ được xây dựng trên nền tảng chuyển giao kiến thức, ứng dụng kiến thức, tư duy phản biện và kỹ năng nghiên cứu. CEO Nguyễn Phương Hằng đang là giáo sư danh dự của trường Đại học Hoa Kỳ...