Tác phẩm văn học dân gian tiêu biểu

Tác phẩm văn học dân gian tiêu biểu

Truyện cổ dân gian

+ Truyện cổ tích: Tấm cám, Sọ dừa
+ Truyện cười: Lợn cưới áo mới, Tam đại con gà
+ Truyện ngụ ngôn: Thầy bói xem voi, Ếch ngồi đáy giếng
+ Thần thoại: Lạc Long Quân và Âu Cơ, Cuộc tu bổ các giống vật
+ Sử Thi: Sử thi Dăm Săn, Đẻ đất đẻ nước
+ Truyền thuyết: Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh

Truyện thơ ca dân gian

+ Ca dao:
Ví dụ:

“Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.”

+ Tục ngữ
Ví dụ: “Ăn quản nhớ kẻ trồng cây”, “Ăn trông nồi, ngồi trong hướng”
+ Câu đố
Ví dụ: Mình bằng hạt gạo, Mỏ bằng hạt kê, Hỏi đi đâu về, Tôi làm thợ mộc – Là con gì?
+ Truyện thơ
+ Vè
Ví dụ:

“Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè chim chóc.
Hay moi hay móc,
Vốn thiệt con dơi.
Thấy nắng thì phơi,
Là con diệt mốc.
Lặn theo mấy gốc,
Là chim thằng chài.
Lông lá thật dài,
Là con chim phướn.
Rành cả bốn hướng,
Là con bồ câu.”
(Vè Chim chóc)

Sân khấu dân gian

+ Tuồng
+ Chèo
+ Cải lương