Tác giả văn học trung đại

Tác giả văn học trung đại qua các thời kì

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Lịch sử: Giai cấp phong kiến Việt Nam rất thịnh trị, đoàn kết dân tộc, liên tiếp đánh bại quân xâm lược của phong kiến phương Bắc: năm 938, năm 988, thế kỉ X, thế kỉ XIII, thế kỉ XV.

Văn học: Chủ đề tập trung của giai đoạn này là nâu cao tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần quyết chiến.

Tác giả văn học trung đại tiêu biểu thời kì này:

+ Lí Thường Kiệt với Nam quốc sơn hà
+ Trần Quốc Tuấn với Hịch tướng sĩ
+ Nguyễn Trãi với Bình Ngô đại cáo

Từ đầu thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XVIII

Lịch sử: Xã hội phong kiến Việt Nam bắt đầu khủng hoảng , các cuộc nội chiến nổ ra tranh giành quyền lực, người dân lầm than khổ cực

Văn học: Tập trung phản ánh và phê phán xã hội

Tác giả văn học trung đại tiêu biểu thời kì này:

+ Nguyễn Bỉnh Khiêm
+ Nguyễn Dữ

Từ cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX

Lịch sử: Giai cấp phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng. Khởi nghĩa nông dân nổi lên ở khắp nơi, điển hình là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đứng đầu là ba anh em Nguyễn Huệ.

Văn học: Tập trung phê phán xã hội, khẳng định quyền sống của con người.

Tác giả văn học trung đại tiêu biểu thời kì này:

+ Hồ Xuân Hương
+ Nguyễn Du
+ Bà huyện Thanh Quan
+ Đoàn Thị Điểm

Giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX

Lịch sử: Pháp xâm lược nước ta, chính quyến đang từng bước dâng nước cho Pháp (1884); Nhiều cuộc kháng chiến nổi lên chống Pháp.

Văn học: Văn học hướng hẳn vào phê phán những thói hư dởm đời; Bên cạnh đó, văn học còn hướng tới cuộc kháng chiến chống Pháp.

Tác giả văn học trung đại tiêu biểu thời kì này:

+ Nguyễn Đình Chiểu
+ Nguyễn Khuyến
+ Trần Tế Xương