Phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp

Phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp

Lãnh đạo đơn vị:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Th.S Nguyễn Trường Giang Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng 090.3035668 ntgiang@uneti.edu.vn
2 Th.S Nguyễn Văn Hòa Phó Trưởng phòng 094.5357117 nvhoa@uneti.edu.vn

Cơ sở Hà Nội: Tầng 3 HA11, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp – Ngõ 218 Đường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Cơ sở Nam Định: Khu nhà Văn phòng – Số 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định

– Website: daotao.uneti.edu.vn

– Email: phongdaotao@uneti.edu.vn

– Điện thoại: 022.83848308 (Cơ sở NĐ) – 024. 36339858 (Cơ sở HN)