Trang chủ / Địa lý / Tác động trực tiếp của hiện tượng hiệu ứng nhà kính là

Tác động trực tiếp của hiện tượng hiệu ứng nhà kính là

Câu hỏi: Tác động trực tiếp của hiện tượng hiệu ứng nhà kính là

A. Nhiệt độ toàn cầu nóng lên

B. Xâm nhập mặn vào sâu nội địa hơn

C. Tan băng ở hai cực Trái Đất

D. Mực nước biển dâng cao hơn

Đáp án A.

Tác động trực tiếp của hiện tượng hiệu ứng nhà kính là làm cho nhiệt độ toàn cầu nóng lên.

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …