Trang chủ / GDQP / Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa khác với chế độ pháp lý của vùng lãnh hải như thế nào?

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa khác với chế độ pháp lý của vùng lãnh hải như thế nào?

Câu hỏi: Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa khác với chế độ pháp lý của vùng lãnh hải như thế nào?

A. Hai vùng này thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia
B. Quốc gia có chủ quyền tuyệt đối với hai vùng
C. Vùng này vẫn thuộc chủ quyền đầy đủ của quốc gia
D. Quốc gia có chủ quyền với hai vùng như vùng Lãnh hải

Đáp án A.

Hai vùng này thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …