Trang chủ / Lịch sử / Hiện nay quốc gia nào ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của đạo Hồi được truyền bá từ Ấn Độ

Hiện nay quốc gia nào ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của đạo Hồi được truyền bá từ Ấn Độ

Câu hỏi: Hiện nay quốc gia nào ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của đạo Hồi được truyền bá từ Ấn Độ

A. In-đô-nê-xi-a
B. Xin-ga-po
C. Mi-an-ma
D. Ma-lai-xi-a

Đáp án A.

Hiện nay, In-đô-nê-xi-a là quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của đạo Hồi được truyền bá từ Ấn Độ.

Có thể bạn quan tâm

Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Câu hỏi: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là A. Nền quốc phòng …