Trang chủ / Lịch sử / Sự khác nhau cơ bản về chữ viết của người phương Đông so với người phương Tây cổ đại là

Sự khác nhau cơ bản về chữ viết của người phương Đông so với người phương Tây cổ đại là

Sự khác nhau cơ bản về chữ viết của người phương Tây so với người phương Đông cổ đại là:

* Phương Đông cổ đại:

– Hồi đầu là chữ tượng hình (hình vẽ những gì mà họ muốn nói), sau đó họ sáng tạo thêm những kí hiệu biểu hiện khái niệm trừu tượng.

– Sau này, người ta cách điệu hóa chữ tượng hình thành nét và ghép các nét theo quy ước để phản ánh ý nghĩ của con người một cách phong phú hơn gọi là chữ tượng ý. Chữ tượng ý chưa tách khỏi chữ tượng hình mà thường được ghép với một thanh để phản ánh tiếng nói, tiếng gọi có âm sắc, thanh điệu của con người.

* Phương Tây cổ đại:

– Chữ viết mà người phương Tây sáng tạo ra ban đầu gồm 20 chữ sau là 26 chữ cái gần giống với kiểu chữ viết được dùng thịnh hành thời bây giờ.

Có thể bạn quan tâm

Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn

Câu hỏi: Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn A. …