Trang chủ / Sinh học / Điểm khác nhau giữa quá trình tiêu hóa ở Trùng giày và quá trình tiêu hóa ở Thủy tức

Điểm khác nhau giữa quá trình tiêu hóa ở Trùng giày và quá trình tiêu hóa ở Thủy tức

Câu hỏi: Điểm khác nhau giữa quá trình tiêu hóa ở Trùng giày và quá trình tiêu hóa ở Thủy tức

A. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào thành các chất đơn giản hơn rồi tiếp tục được tiêu hóa nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hóa trong túi tiêu hóa thành những chất đơn giản, dễ sử dụng.

B. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hóa trong túi tiêu hóa thành những phần nhỏ rồi tiếp tục được tiêu hóa nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hóa trong không bào tiêu hóa – tiêu hóa nội bào.

C. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hóa trong không bào tiêu hóa – tiêu hóa nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hóa thành những phần nhỏ rồi tiếp tục được tiêu hóa nội bào.

D. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào rồi trao đổi qua màng vào cơ thể. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hóa nội bào thành các chất đơn giản, dễ sử dụng.

Đáp án C.

Ở trùng đế giày chưa có cơ quan tiêu hóa → xảy ra quá trình tiêu hóa nội bào.

Ở thủy tức đã có túi tiêu hóa: Trong túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa nội bào và ngoại bào. Nhờ các tế bào thành túi tiêu hóa tiết ra các enzim để tiêu hóa hóa học thức ăn. Sau đó thức ăn đang tiêu hóa dang dở sẽ được tiếp tục tiêu hóa nội bào trong tế bào của thành túi tiêu hóa.

Có thể bạn quan tâm

Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn

Câu hỏi: Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn A. …