Sự giống nhau giữa Vương quốc hồi giáo Đê-li và vương quốc Mô-gôn là gì

Câu hỏi: 1 Sự giống nhau giữa Vương quốc hồi giáo Đê-li và vương quốc Mô-gôn là gì

A. Đều là vương triều của người nước ngoài.

B. Cùng theo đạo Hồi

C. Cùng theo đạo Phật.

D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.

Đáp án A.

Giải thích: Vương quốc hồi giáo Đê li và vương quốc Mô gôn đều là vương triều của người nước ngoài đến thôn tính Ấn Độ. Vương quốc Hồi giáo Đê-li là người Thổ Nhĩ Kì theo đạo Hồi, còn Vương quốc Mô-gôn của người Mông Cổ theo Ấn Độ giáo.

Câu hỏi 2: Vương triều Mô Gôn; Vương triều Hồi giáo Đê-li; Vương triều Gup-ta llà vương triều thuộc quốc gia nào?

A. Trung Quốc

B. Ai Cập

C. Ấn Độ

D. Camphuchia.

Đáp án C.

Câu hỏi 3: Đâu là điểm tương đồng giữa vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ?

A. Đều là vương triều ngoại tộc.

B. Đều theo đạo Phật.

C. Đều đặt kinh đô ở Đê-li.

D. Đều bài trừ Hin-đu giáo.

Đáp án A.

Câu hỏi 4: Điểm chung của Vương triều Mô-gôn và Vương triều Hồi giáo Đê-li là

A. đều là hai vương triều ngoại tộc và theo Hồi giáo

B. đều cai trị Ấn Độ theo hướng Hồi giáo hóa

C. đều thuộc giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của chế độ phong kiến Ấn Độ

D. đều có những ông vua nổi tiếng bậc nhất của Ấn Độ

Đáp án A.

Giải thích: Vương triều Đê-li do người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến vào đất Ấn Độ. Vương triều Mô-gôn là do cháu nội vua Ti-mua Leng vốn cũng theo đạo Hồi nhưng tự nhận là dòng dõi Mông Cổ đã thực hiện đánh chiếm Đê-li.