Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là

Câu hỏi: Đại diện tiêu biểu nhất của phong trào cải cách tôn giáo là

A. Can-vanh.

B. Tô-mát Muyn-xe.

C. M. Lu-thơ.

D. Đê- các-tơ.

Đáp án C.

Giải thích: M. Lu-thơ là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo. Trong các tác phẩm của mình ông kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo Hoàng, lên án những giáo lí giả dối của Giáo hội, bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.