Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra

Câu hỏi: Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra

A. chủ yếu ở châu Phi và châu Mỹ-la-tinh
B. chủ yếu ở các nước phát triển
C. ở hầu hết các quốc gia
D. chủ yếu ở các nước đang phát triển

Đáp án D.

Giải thích: Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển (sgk Địa lí 11 trang 13).