Trang chủ / Địa lý / Để thể hiện sự phân bố dân cư trên bản đồ người ta thường dùng

Để thể hiện sự phân bố dân cư trên bản đồ người ta thường dùng

Câu hỏi: Để thể hiện sự phân bố dân cư trên bản đồ người ta thường dùng

A. phương pháp lí hiệu.

B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

C. phương pháp chấm điểm.

D. phương pháp bản đồ – biểu đồ.

Đáp án C.

Giải thích: Để thể hiện sự phân bố dân cư trên bản đồ, người ta thường dùng phương pháp chấm điểm. Ví dụ một chấm có thể tương ứng 5.000 người hoặc 50.000 người hoặc 1 triệu người… tùy theo tỉ lệ bản đồ.

Có thể bạn quan tâm

Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố

Câu hỏi: Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố A. …