Trang chủ / Tin học / Sau khi lọc thì các hàng không thỏa mãn điều kiện sẽ

Sau khi lọc thì các hàng không thỏa mãn điều kiện sẽ

Câu hỏi: Sau khi lọc thì các hàng không thỏa mãn điều kiện sẽ

A. Các hàng đó bị xóa khỏi bảng

B. Các hàng đó hiển thị theo dữ liệu lọc.

C. Các hàng bị lỗi

D. Các hàng đó ẩn đi

Đáp án D.

Các hàng đó ẩn đi.

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …