Sau khi Liên Xô tan rã Liên Bang Nga kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại

Câu hỏi: Sau khi Liên Xô tan rã Liên Bang Nga kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại

A. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

B. Tổ chức Hiệp ước Vácsava

C. Hội đồng tương trợ kinh tế

D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Đáp án A.

Sau khi Liên Xô tan rã, Liên Bang Nga kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở nước ngoài.