Sau khi lật đổ chính quyền của Hai Bà Trưng chính quyền phương Bắc cử quan lại cai trị tới cấp nào

Câu hỏi: Sau khi lật đổ chính quyền của Hai Bà Trưng, chính quyền phương Bắc cử quan lại cai trị tới cấp nào?

A. Cấp tỉnh
B. Cấp huyện
C. Cấp xã
D. Cấp thôn

Đáp án B.

Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, chính quyền đô hộ cử quan lại cai trị đến cấp huyện (áp dụng hình thức trực trị). Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường đều chia nước ta thành các quận, huyện cử quan lại cai trị đến cấp huyện.