Trang chủ / Địa lý / Quốc gia nào sau đây là quốc gia đang phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp

Quốc gia nào sau đây là quốc gia đang phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp

Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây là quốc gia đang phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp

A. Lào

B. Hàn Quốc

C. Trung Quốc

D. Nhật Bản

Đáp án A.

Lào là quốc gia đang phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp (SGK Địa lý 8 cơ bản trang 23).

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …