Trang chủ / Lịch sử / Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?

Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?

Câu hỏi: Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?

A. Hình luật

B. Hình thư

C. Hoàng Việt luật lệ

D. Luật Hồng Đức

Đáp án A.

Năm 1341, vua Trần Dụ Tông sai Nguyễn Trung Ngạn và Trương Hán Siêu biên soạn và ban hành bộ Hình luật. Bộ luật này cũng giống như bộ luật thời Lý nhưng được bổ sung thêm.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …