Trang chủ / Địa lý / Các nước khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có các loại cây trồng chủ yếu

Các nước khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có các loại cây trồng chủ yếu

Câu hỏi: Các nước khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có các loại cây trồng chủ yếu

A. Lúa mì, bông, chà là
B. Lúa gạo, lúa mì cọ dầu
C. Lúa gạo, ngô, chà là
D. Lúa gạo, ngô, chè

Đáp án A.

Do các nước ở Tây Nam Á và vùng nội địa có khí hậu lục địa với lượng mưa ít nên thích hợp trồng các loại cây như lúa mì, bông, chà là…

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …