Quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng khi

Câu hỏi: Quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng khi

A. Mật độ cá thể giảm xuống quá thấp đe dọa sự tồn tại của quần thể

B. Mật độ cá thể tăng lên quá cao dẫn đến thiếu thức ăn, nơi ở

C. Môi trường sống thuận lợi, thức ăn dồi dào, ít kẻ thù

D. Mật độ cá thể giảm xuống quá thấp hoặc tăng lên quá cao

Đáp án D.

Quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng khi mật độ cá thể giảm xuống quá thấp hoặc tăng lên quá cao.