Tháng 12 năm 1989 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong quan hệ quốc tế

Câu hỏi: Tháng 12 năm 1989 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong quan hệ quốc tế

A. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ

B. Nước Đức được thống nhất

C. Bức tường Béc lin sụp đổ

D. Chiến tranh lạnh chấm dứt

Đáp án D.

Tháng 12-1989, trong cuộc gặp không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung Hải), hai nhà lãnh đạo M. Goócbachốp và G. Busơ đã chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.