Trang chủ / Lịch sử / Quan hệ xã hội của người tối cổ được gọi là gì

Quan hệ xã hội của người tối cổ được gọi là gì

Câu hỏi: Quan hệ xã hội của người tối cổ được gọi là gì

A. quan hệ cộng đồng

B. quan hệ nguyên thủy

C. quan hệ bình đẳng

D. bầy người nguyên thuỷ

Đáp án C.

Giải thích: Quan hệ xã hội của người tối cổ chưa có những qui định xã hội nên gọi là quan hệ bình đẳng.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …