Trang chủ / Địa lý / Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là

Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là

Câu hỏi: Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là

A. làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.

B. làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.

C. làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.

D. làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.

Đáp án D.

Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.

Có thể bạn quan tâm

Đặc điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên và đồi trung du là

Câu hỏi: Đặc điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên …