Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxy trong không khí

Câu hỏi: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxy trong không khí

A. Sự quang hợp của cây xanh

B. Sự cháy của than, củi, bếp ga

C. Sự hô hấp của động vật

D. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt

Đáp án A.

Quá trình không làm giảm lượng oxy trong không khí là: sự quang hợp của cây xanh vì sự quang hợp của cây xanh là quá trình sản sinh ra khí oxy.