Nguyên tố hóa học phong phú nhất vỏ trái đất

Câu hỏi: Nguyên tố hóa học phong phú nhất vỏ trái đất

A. Canxi

B. Sắt

C. Ôxi

D. Nitơ

Đáp án C.

Oxi là nguyên tố hóa học phong phú nhất vỏ trái đất.