Trang chủ / Hóa học / Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm muối đó là

Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm muối đó là

Câu hỏi: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là

A. NaCl

B. MgCl2

C. Na2CO3

D. KHSO4

Đáp án C: Na2CO3

Có thể bạn quan tâm

Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Câu hỏi: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là A. Nền quốc phòng …