Phương pháp nào dưới đây không phù hợp với nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non

Câu hỏi: Phương pháp nào dưới đây không phù hợp với nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non

A. Nuôi vật nuôi mẹ tốt

B. Kiểm tra năng suất thường xuyên

C. Giữ ấm cơ thể

D. Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non

Đáp án B.

Phương pháp không phù hợp với nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non là: Kiểm tra năng suất thường xuyên – SGK Công nghệ 7 trang 119.