Phong trào văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào

Câu hỏi: Phong trào văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào

A. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XVII

B. Thế kỉ XV đến thế kỉ XVII

C. Thế kỉ XV đến thế kỉ XVI

D. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XVI

Đáp án A.

Giải thích: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thế kỉ XIV – XVII, bắt đầu từ nước Ý rồi lan nhanh sang các nước Tây Âu khác và trở thành một trào lưu rộng lớn.