Khuynh hướng sáng tác văn học chủ yếu của Ngô Tất Tố là gì

Câu hỏi: Khuynh hướng sáng tác văn học chủ yếu của Ngô Tất Tố là gì?

A. Dân chủ, tiến bộ

B. Chuyên viết về nông thôn

C. Chuyên viết về những cuộc kháng chiến cam go

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án B. Khuynh hướng sáng tác văn học chủ yếu của Ngô Tất Tố là chuyên viết về nông thôn.

Giải thích:

Phong cách nghệ thuật của Ngô Tất Tố:

– Là nhà văn hiện thực xuất sắc chuyên viết về đề tài nông dân và nông thôn trước Cách mạng. Ông được mệnh danh là nhà văn của nông thôn, của người nông dân lao động Việt Nam.

– Ngòi bút hướng tới khám phá và phát hiện ở nhân dân lao động những đức tính tốt đẹp.