Trang chủ / Sinh học / Phát biểu nào sau đây về rươi là đúng

Phát biểu nào sau đây về rươi là đúng

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây về rươi là đúng

A. Sống trong môi trường nước mặn

B. Cơ thể phân đốt và chi bên có tơ

C. Cơ quan cảm giác kém phát triển

D. Có đời sống bán kí sinh gây hại cho người và động vật

Đáp án B.

Phát biểu về rươi đúng là cơ thể phân đốt và chi bên có tơ. Rươi sống trong mô trường nước lợ. Đầu có mắt, khứu giác và xúc giác. Rươi là thức ăn của cá và con người.

Có thể bạn quan tâm

Phương thức sinh sống của người tối cổ là

Câu hỏi: Phương thức sinh sống của người tối cổ là A. săn bắn, chăn …