Trang chủ / Tin học / Bộ nhớ truy cập nhanh thuộc bộ phận nào dưới đây

Bộ nhớ truy cập nhanh thuộc bộ phận nào dưới đây

Câu hỏi: Bộ nhớ truy cập nhanh thuộc bộ phận nào dưới đây

A. Bộ nhớ ngoài
B. Bộ nhớ trong
C. Bộ điều khiển
D. Bộ xử lí trung tâm

Đáp án D.

Bộ nhớ truy cập nhanh (cache) thuộc bộ xử lí trung tâm.

Có thể bạn quan tâm

Phương thức sinh sống của người tối cổ là

Câu hỏi: Phương thức sinh sống của người tối cổ là A. săn bắn, chăn …