Phần lớn lãnh thổ của các nước phương Tây cổ đại được hình thành trên những vùng đất nào

Câu hỏi: Phần lớn lãnh thổ của các nước phương Tây cổ đại được hình thành trên những vùng đất nào

A. đồng bằng
B. núi và cao nguyên
C. các đỉnh núi cao
D. ven sông lớn

Đáp án B.

Các quốc gia cổ đại phương Tây năm ở khu vực Địa Trung Hải. Phần lớn diện tích ở đây là núi và cao nguyên.