Phần chủ yếu của một thị quốc là

Câu hỏi: Phần chủ yếu của một thị quốc ở vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại là

A. Một pháo đài cổ kiên cố, xung quanh là vùng dân cư

B. Thành thị với một vùng đất đai trồng trọt xung quanh

C. Các xưởng thủy công

D. Các lãnh địa

Đáp án B.

Phần chủ yếu của một thị quốc là thành thị với một vùng đất đai trồng trọt xung quanh. Thị quốc (thành thị quốc gia) có phố xá, lâu đài, đến thờ, sân vận động, nhà hát và quan trọng hơn cả là có bến cảng (Mục 2 Trang 22 SGK Lịch sử 10 cơ bản).