Trang chủ / Sinh học / Ở sinh vật nhân thực quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào

Ở sinh vật nhân thực quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào

Ở sinh vật nhân thực quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào

 
 
 
 

Có thể bạn quan tâm

Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

Câu hỏi: Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều A. …