Trang chủ / Sinh học / Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN

Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN

Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?