Ở phương diện lịch sử văn hóa dân tộc đất nước gắn liền với điều gì?

Câu hỏi: Ở phương diện lịch sử văn hóa dân tộc đất nước gắn liền với điều gì?

A. Văn hóa lâu đời của dân tộc: truyện cổ tích, phong tục

B. Cuộc trường chinh không nghỉ ngơi: chống ngoại xâm, cuộc sống lao động vất vả

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án C.

Đất nước được hình thành và phát triển theo quá trình sống của mỗi con người, rất bình dị, thân thuộc và gần gũi. Đất nước gắn liền với:

– Văn hóa lâu đời của dân tộc: truyện cổ tích, phong tục.

– Cuộc trường chinh không nghỉ ngơi: chống ngoại xâm, cuộc sống lao động vất vả.