Vấn đề chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền Việt Nam cần tiếp tục đàm phán với

Câu hỏi: Vấn đề chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền Việt Nam cần tiếp tục đàm phán với

A. Trung Quốc và Lào
B. Lào và Campuchia
C. Campuchia và Trung Quốc
D. Trung Quốc, Lào và Campuchia

Đáp án D.

Vấn đề chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền, Việt Nam cần tiếp tục đàm phán với Trung Quốc, Lào và Campuchia, do đây là 3 quốc gia có chung biên giới, khi có các vấn đề liên quan nảy sinh, các nước hữu quan tiếp tục giải quyết thông qua đàm phán (SGK Địa lí 12 nâng cao trang 13).