Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa gì?

Câu hỏi: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa gì?

A. Đánh tan cuộc xâm lược của quân Nam Hán

B. Bảo vệ nền tự chủ giành được sau khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

C. Để lại những nghệ thuật quân sự quý báu cho các cuộc đấu tranh sau

D. Kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ, lâu dài

Đáp án D.

Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938:

– Đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.

– Thể hiện ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược của dân tộc ta.

– Đã bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta.

– Đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc và kết thúc hoàn toàn thời kì đấu tranh giành lại độc lập hàng chục thế kỉ, đưa dân tộc bước sang một kỉ nguyên mới.

(SGK Lịch sử 10 trang 85, 86).