Nơi hẹp nhất theo chiều Tây-Đông của nước ta thuộc tỉnh thành nào?

Câu hỏi: Nơi hẹp nhất theo chiều Tây-Đông của nước ta thuộc tỉnh thành nào?

A. Quảng Ngãi

B. Quảng Nam

C. Quảng Trị

D. Quảng Bình

Đáp án D.

Nơi hẹp nhất của nước ta theo chiều Tây-Đông thuộc tỉnh Quảng Bình, chưa đầy 50km.