Trang chủ / Công nghệ / Nội dung của thí nghiệm sản xuất quảng cáo là

Nội dung của thí nghiệm sản xuất quảng cáo là

Câu hỏi: Nội dung của thí nghiệm sản xuất quảng cáo là?

Trả lời:

Nội dung của thí nghiệm sản xuất quảng cáo là để cho người sử dụng biết đến sản phẩm mới và đưa vào sử dụng và sản xuất đại trà.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …