Trang chủ / Địa lý / Trên đất liền điểm cực Bắc của nước ta ở vĩ độ

Trên đất liền điểm cực Bắc của nước ta ở vĩ độ

Câu hỏi: Trên đất liền điểm cực Bắc của nước ta ở vĩ độ

A. 23°23’B
B. 23°25’B
C. 23°26’B
D. 23°24’B

Đáp án A.

Trên đất liền, điểm cực Bắc của nước ta ở vĩ độ 23°23’B thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (SGK/13, địa lí 12 cơ bản).

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …