Những trường quân đội nào tuyển sinh hệ dân sự?

Bộ Quốc phòng đang dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội, hệ dân sự.

Theo đó, việc tuyển sinh đào tạo đại học hệ dân sự trong trường quân đội bao gồm: Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Hậu cần, Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Sĩ quan Lục quân 2 và Trường Sĩ quan Chính trị.

Tuyển sinh đào tạo cao đẳng gồm Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội, Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng, Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô.

Tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp gồm Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng, Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô, Trung cấp Quân y 1, Trung cấp Quân y 2, Trung cấp Kỹ thuật Hải quân, Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề, Trung cấp Kỹ thuật miền Trung.

Đào tạo văn bằng 2, liên thông đại học, liên thông cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các lớp liên kết đào tạo ngoài trường, khi được giao chỉ tiêu đào tạo, các trường chịu trách nhiệm hoàn thiện các văn bản, thủ tục pháp quy và tổ chức tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT trong năm tuyển sinh.

Đối tượng tuyển sinh gồm thí sinh nam, thí sinh nữ trong các vùng tuyển sinh của từng trường.

Tiêu chuẩn tuyển sinh thực hiện theo quy chế Bộ GD&ĐT về thi tuyển sinh đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Chỉ tiêu tuyển sinh thực hiện theo quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.