Trang chủ / Lịch sử / Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tôn giáo nào

Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tôn giáo nào

Câu hỏi: Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tôn giáo nào?

A. Hồi giáo.

B. Hin-đu giáo và Phật giáo.

C. Bà La Môn giáo.

D. Ấn Độ giáo.

Đáp án B.

Giải thích: Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của Hin-đu giáo và Phật giáo.

– Hin-đu giáo: những đền thờ hình tháp nhọn nhiều tầng…

– Phật giáo: Những ngôi chùa bằng đá hoặc khoét sâu vào vách núi, những tháp có mái tròn như chiếc bát úp.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …