Nhóm ngành được thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất 2021

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm ngành kinh doanh và quản lý có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất năm 2021 với hơn 1,2 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển, ngành công nghệ thông tin cao thứ 2 với 336.000 nguyện vọng đăng ký.

Năm 2021 có đông thí sinh chọn nhóm ngành kinh doanh và quản lý nhất. Nhóm ngành này thu hút tới 1.218.773 nguyện vọng trong khi chỉ tiêu chỉ có 118.679.

Nhóm ngành hot thứ hai là nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin. Năm 2021 nhóm ngành này thu hút 336.001 nguyện vọng đăng ký (trong khi chỉ lấy 49.582 chỉ tiêu). Nắm bắt nhu cầu thị trường, năm nay nhiều trường mở thêm các ngành như an ninh mạng hay cử nhân ngôn ngữ Anh (chuyên sâu kinh doanh – công nghệ thông tin) và ngành kỹ sư tự động hóa và tin học.

Nhóm ngành khoa học xã hội và hành vi; nhân văn thu hút tổng số 512.183 nguyện vọng và chỉ lấy 72.182 chỉ tiêu. Năm nay nhóm ngành khoa học và đào tạo giáo viên trình độ đại học thu hút 228.821 nguyện vọng, chỉ lấy 50.737 chỉ tiêu.

Ngược lại, nhóm cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non có nhu cầu tuyển 14.534 chỉ tiêu nhưng nguyện vọng đăng ký chỉ có 9.641.