Sóng điện từ là sóng ngang

Sóng điện từ là sóng ngang và luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau. Sóng điện từ tuân theo các quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, giao thoa, nhiễu xạ. Sóng điện từ mang theo năng lượng trong quá trình lan truyền sóng.

Sóng điện từ hay còn được gọi với cái tên bức xạ điện từ chính là sự kết hợp của dao động hiện trường và từ trường vuông góc với nhau, lan truyền trong không gian. Khi lan truyền sóng điện từ mang theo năng lượng, thông tin và động lượng. Khi sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng 400 nm và 700nm và có thể nhìn thấy bằng mắt người ta gọi đó chính là ánh sáng.

Sóng điện từ có 7 loại: sóng vô tuyến, hồng ngoại, vi sóng, ánh sáng nhìn thấy, tia cực tím, tia X và tia gamma.

Câu hỏi:

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai:

A. Sóng điện từ là sóng ngang

B. Sóng điện từ không truyền được trong chân không

C. Sóng điện từ mang năng lượng

D. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, hoặc giao thoa

Đáp án B vì Sóng điện từ có thể truyền được trong chân không.